logo

WEGA Sp. z o.o.

44-190 Knurów
ul. Przemysłowa 18

KRS 0000400225,
REGON 242774211,
NIP 9691603259„Usprawnienie systemu sprzedaży w przedsiębiorstwie.”

OFERTA PRODUKTOWA

Oferta na miały z magazynu w Knurowie:

miał 25 kJ 430,00
miał 23 kJ 400,00
miał 21 kJ 370,00
miał 19 kJ 330,00
miał 18 kJ 300,00

Oferta na węgle grube bezpośrednio z kopalń PGG:

Kostka 800,00 Marcel
Orzech 780,00 Marcel
Groszek 690,00 Marcel
Ekogroszek 720,00 Piast

Do cen należy doliczyć podatek 23 % VAT. Cena bez akcyzy.

Cena dotyczy Pośredniczących Podmiotów Węglowych do dalszej odsprzedaży.


OFERTA USŁUG

Wynajem terenu 5,00 m2
teren od 250 m2 do 15.000 m2
Przeładunek towarów paletowych
auto / auto 250,00
auto / magazyn/ auto 350,00
Przeładunek towarów płynnych
auto / auto 250,00
auto / magazyn/ auto 350,00

Usługi z wykorzystaniem bocznicy kolejowej

Przeładunek towarów sypkich kolej / magazyn / auto 20,00 / tona
Przeładunek towarów sypkich kolej / magazyn / kolej 25,00 / tona
Przeładunek towarów płynnych kolej / magazyn / auto 20,00 / tona

Pozostały usługi wg indywidualnych ustaleń

Do cen należy doliczyć podatek 23 % VAT.

Usługi sprzętem budowlanym:

Ładowarka kołowa Komatsu 380 150,00 motogodzina
Ładowarka kołowa Liebhher 564 2+2 180,00 motogodzina
Koparka Volvo EC 210BLC 150,00 motogodzina
Wózek widłowy Nissan 2,5 t 70,00 motogodzina

Cena bez dojazdu na plac budowy.

Do cen należy doliczyć podatek 23 % VAT.
© WEGA Sp. z o.o.

Prosimy wypełnić formularz:

ue-big


Tytuł projektu: „Usprawnienie systemu sprzedaży w przedsiębiorstwie.”

Wartość całkowita projektu: 490 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 220 500,00 zł


Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy WEGA. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego, który zwiększy efektywność działalności handlowej oraz potencjał przedsiębiorstwa do świadczenia usług.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie m.in. zwiększenie potencjału handlowego i wytwórczego, wzrost przychodów ze sprzedaży i zwiększenie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.